top of page
Girl in the Woods

Allemansrätt

Kort om allemansrätten

Den största förmånen du har som turist är rätten att få vandra fritt i naturen, bada i sjöar, plocka bär och blommor. Men naturens rikedomar och upplevelser har vi till låns under vår stund på jorden.

Allemansrätten är därför ett avtal med både rättigheter och skyldigheter.

 • Du får fritt vistas och röra dig i naturen – men inte skada växande gröda eller skogsplanteringar.

 • Du får inte gå över åkrar och tomter. Respektera hemfriden och andras privatliv.

 • Du får inte bryta kvistar eller grenar, ta bark eller näver från växande träd och buskar, Du får aldrig hugga ned träd!

 • Du får passera genom stängsel och grind, men stäng efter dig.

 • Det är förbjudet att elda vid torrt väder. Kontrollera med räddningstjänsten. Du skall bara elda på särskilt iordningställda platser. Elda aldrig på marken inne på ön eller på berghällar, de spricker av hettan. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Eldning får aldrig ske så att det skadar naturen.

 • Du får tälta en natt på annans mark – men inte på annans tomt.

 • Du får plocka vilda bär, blommor och svamp – naturligtvis inte i en trädgård.

 • Fiske och jakt ingår aldrig i allemansrätten – men det finns fiskekort att köpa.

 • Lämna djurens bon och ungar ifred. Håll alltid hunden under noggrann uppsikt. Tiden 1 mars – 20 augusti skall den hållas kopplad ute i naturen.

 • Alla motordrivna fordon är förbjudna i terrängen.

 • Du får parkera ditt fordon och ställa husvagnen direkt intill vägen om du inte hindrar trafiken eller dem som arbetar i skog och mark.

 • Det är förbjudet att köra med vattenskoter inom andra vattenområden än de som länsstyrelsen beslutat om.

 • Ta med dig skräpet! Tänk på andra, lämna naturen som den var när du kom.

 • För allas trevnad bör du medföra en spade för att kunna gräva och täcka över en latringrop. Detta är särskilt viktigt när du vistas på platser som besöks av många människor, t ex våra öar och stränder. Vid övernattning är detta ett krav.

 

Bryter du mot allemansrättens enkla regler och hänsynstaganden, är det straffbara handlingar.

Njut därför av friheten under ansvar, en frihet som inte finns i andra länder!

Mer information om allemansrätten…

Håll naturen ren, var försiktig med ELD. Det är förbjudet att elda på berghällarna

bottom of page