top of page
Fishing

Fiskeregler

Regler för Innehavare av fiskekort

Fiskekort

 

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. 

Fiskekortet skall alltid medföras på fisketuren och kunna uppvisas på begäran för polis, tillsyningsman eller vattenrättsägare. 

Tillsyn sker oregelbundet för att säkerställa, att den som fiskar har giltigt fiskekort, och att fiskevårdsområdets generella fiskeregler följs.

Om fiskekort saknas, kommer vi utan undantag att dela ut och debitera ett årskort à 500 kr per person. Alternativt sker polisanmälan.

 

Tillåtna redskap

 

Fiskekortsinnehavare får fiska med mete, pimpel, kastspö, flugspö och drag. Max två redskap (linor eller beten) per kort. 

 

Förbjudna fiskesätt

 

Vid fiske är det förbjudet, att använda krokredskap som är anpassat till att rycka fast fisken. Denna bestämmelse utgör dock inget hinder att använda huggkrok, för att bärga fisk som fångats med annat redskap.

Vidare gäller förbud mot att använda flötad långrev, ytutter och lodutter

 

Fångstbegränsning

 

Fångst av öring är förbjuden fr.o.m. 1 Januari 2024 t o m 30 april 2029

(i 5 år)

Överträdelse av bestämmelserna ovan, beivras med uttag av en kontrollavgift om 500 kr samt indraget fiskekort. Vid grövre förseelser sker polisanmälan.

 

Övriga regler

 

Fiske får inte bedrivas inom avlysta områden – se Fiskekartan.

Fiske får inte bedrivas närmare än 50 meter från brygga eller bebyggd tomt, om inte särskilt tillstånd inhämtats av ägaren. 

Fiske får ej ske i sådan närhet av utsatta nät eller redskap, så att dessa kommer till skada. 

Fiskekortsinnehavaren skall respektera och göra sig underrättad om fredningsområden för natur och fågelskydd. 

 

Observera: Olstorpsbäcken mellan Västra och Östra Lägern ligger i ett naturreservat och ingår ej i fiskevårdsområdet.

Håll naturen ren, var försiktig med ELD. Det är förbjudet att elda på berghällarna      

bottom of page