top of page
Fishing

Sjön & Gårdar

Sjön

I Östra Lägern finns rika bestånd av gädda, abborre, mört, siklöja och nors. Sik, lake, sutare och öring förekommer också.

Sjön är belägen norr om Rydsnäs samhälle i Ydre kommun, i södra Östergötland.

Den är en oligotrof (näringsfattig) klarvattensjö på 15,3 km2 med ett största djup på 32,5 och höjden över havet är 197,5 m. Här finns 52 öar.

Stränderna är steniga, delvis sandiga med en ringa vassutbredning.

Det största tillflödet kommer från Västra Lägern, som fylls på från bl.a. Assjön och Bordsjön via Bordsjöbäcken. Vattnet rinner sedan från Västra Lägern vidare via Östra Lägern och Bulsjöån till Sommen. Från Sommen rinner Svartån till Roxen i Linköping, och ansluter där till Motala Ströms huvudfåra. 

Östra Lägern och trakten runt omkring ligger över högsta kustlinjen (HK), som definieras som Baltiska issjöns högsta nivå. I södra Östergötland inom zonen 135 - 140 m ö h. På höjder över högsta kustlinjen finns många ”krönodlingar”, där jordarna aldrig blivit ursvallade av det forntida havet. (Markerna har aldrig varit stränder.) Det innebär att sedimentära jordarter i princip saknas.

Gårdar

Runt sjön finns ett 20 tal gårdar med tillhörande vattenarealer. I nordvästra hörnet ligger Olstorp. Här finns en kraftstation med mer än 100 år på nacken. Intill vägen finns en intressant historisk beskrivning av gårdsbyggnader och verksamheter som har bedrivits på gården. Huvudbyggnaden byggdes på 1780-talet.

På den nordöstra sidan av sjön ligger Forsnäs. Även denna vackra huvudbyggnad byggdes i slutet av 1700-talet. Här finns också en kraftstation. Båda stationerna har försetts med omlöp, för att tillgodose fiskens möjlighet att vandra upp och ner i vattensystemet.

Mitt i sjön ligger den största ön Sundsö, och en gård med samma namn. Här bedrevs jordbruk fram till 1970-talet. Huvudbyggnaden uppfördes omkring 1750.

I det södra hörnet av sjön tillhör fiskevattnet Aggarp. Gården ligger intill Rydsnäs. Här bedrivs bl.a. turistverksamhet. Huvudbyggnaden som uppfördes på 1840-talet syns inte från sjön.

Ed ligger i Östra Lägerns sydöstra hörn. Gården syns både från sjön och väg 134. Huvudbyggnaden uppfördes 1726.

Ed, Forsnäs och Sundsö är tre av fem medeltida säterier i Ydre.

bottom of page