top of page

Uppdaterat 30-05-2024

ÖSTRA LÄGERNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021


Styrelse
Östra Lägerns fiskevårdsområdesförening har under året haft följande styrelse:
Ordförande: Jan Thorblad
Kassör: Anders Åstrand Suppleant Dick Eriksson
Sekreterare: Ingemar Jonsson Suppleant Jakob Ydrén
Ledamot: Jan Hermelin Suppleant Hans-Christian Renström
Ledamot: Peter Bergquist Suppleant Lennart Jonsson
Revisorer: Agneta Rydberg och Ann-Sofie Fredriksson 
Suppleant Eva Hahne-Bergqvist
Valberedning: Göran Levin samt Nils-Göran Arvidsson


Möten
Senaste årsstämma hölls den 25 juli 2021 vid Rydsnäs båtplats.
Styrelsen har hållit 3 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret.

Ladda ned resten av verksamhetsberättelsen HÄR

bottom of page